Täkter UF

 

https://www.maunokoivistoteater.fi/om-takter

 

Föreningsinfo
Täktervägen 387, 10120 Täkter, 10120 Täkter
Telefon: 0400-688820
takteruf.nsu.fi/start/

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Byaverksamhet, Hembygdsverksamhet


Kontaktperson
Anders Mangström
Telefon: 0400-688820

 

Ordförande
Anders Mangström
Täktervägen 849
10120 Täkter
Tfn 0400-688820, 040-8293600    

Hus
Ingbohed
Täktervägen 387
10120 Täkter

Bokningar
Marianne Lindholm
Tfn 040-734 2424    

 

Tillhörighet

Nylands Svenska Ungdomsförbund, VNUR