Som en försiktighetsåtgärd håller NSU musiklek paus p.g.a. corona-viruset. Ingen musiklek på Bygdehemmet eller på Solhem (fr.o.m. 13.3-). Vi meddelar när vi fortsätter!

 

Sussi & Ludde med Macke på gitarr

Musiklek & levande musik

 

Familjecafé med knatte- och babyrytmik (0-5 år) i Malm! Fredagar kl. 9.30-11.30 (sångstund 10:00) på Solhem, Kyrkobyvägen 23. Fritt inträde med frivillig kaffeavgift. Välkomna!

På Familjecaféet lär vi oss roliga sånglekar och ringdanser. Barnen får sjunga, dansa och spela på rytminstrument tillsammans med mamma, pappa, mormor, farfar och de andra barnen. Musik och rytmik är roligt för barnen samtidigt som det i tidig ålder är betydelsefullt  för barnens utveckling. Efter sångstunden har föräldrarna en ypperlig möjlighet att lära känna varandra över en kopp kaffe och tala om allt mellan himmel och jord. Barnen får nya kompisar och lär sig att leka tillsammans.

 

 

Familjecafé på Solhem våren 2020

Fredagar 21.2.2020 & 28.2.2020