Interkulturell Storytelling – i berättandets skugga är en berättarverkstad som riktar sig till 5 -12 åringar. Barnen får ta del av berättarverkstaden genom att lyssna, rita och sedan fritt återberätta sina egna tolkningar av sagan. Att lyssna och sedan få återge sagan i bild blir en spännande skapande process som stimulerar till eftertanke och aktiverar den egna viljan att berätta. Sagan uppträder under verkstadens gång i manga nya versioner!

Metoden Interkulturell Storytelling - i berättandets skugga är skapad av Ca Cedercreutz-Bäck storyteller, filosof, & bibliotekarie. Berättandet går i huvudsak på svenska, men alla språk välkomnas! 


Bokningar: kansliet@nsu.fi, mera information: www.storytelling.nsu.fi

Följ oss på facebookhttps://www.facebook.com/InterkulturellStorytelling