Finlands Hembygdsförbunds enkät om renoveringsbehoven i föreningshus

22.10.2014 kl. 13:32
Finlands Hembygdsförbund ber om att få era svar på en enkät rörande användningen av föreningshus och husens renoveringsbehov.

Bästa samfund som äger ett föreningshus,

Finlands Hembygdsförbund ber om att få era svar på en enkät rörande användningen av föreningshus och husens renoveringsbehov. Vi önskar att alla samfund som äger ett föreningshus svarar på enkäten, oavsett om samfundet har ansökt om renoveringsbidraget för föreningshus som utdelas av Hembygdsförbundet eller inte. Alla svar ger oss värdefull information om det aktuella läget för föreningshus och om hur välbehövligt bidragssystemet är.

Med föreningshus avses byggnader som föreningar har byggt eller som de äger, som är avsedda att användas som mötesplatser och för kulturella ändamål och som är öppna för alla användare.

Enkäten hör till en utredning som vi utför på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. Syftet med utredningen är att uppskatta husens renoveringsbehov, bidragssystemets funktion och resultat samt bidragens påverkan på husens användning och kulturhistoriska värde. Med enkäten utreds även husens betydelse för medborgarverksamheten.

Enkäten ska besvaras endast en gång per hus (ett svar per ägarsamfund). Det tar cirka tio minuter att svara på enkäten. Vänligen skicka in era svar så fort som möjligt, dock senast den 10 november 2014.

Vi lottar ut litteratur inom området renovering bland informanterna. Varmt tack till alla informanter för hjälpen.

Enkäten öppnas via länken här

Enkäten finns även i en finskspråkig version.

Svaren används endast för forskningssyften. I rapporteringen kan inga enskilda hus eller föreningar identifieras.

Mer information:

seurantalot (at) kotiseutuliitto.fi

www.kotiseutuliitto.fi/etusivu/pa-svenska/foreningshus

Christoffer Isaksson

Bulletinen 11/2015

Boka dagen 31.8 kl.16 för diskussionskväll med Svenska Kulturfondens regionombudsmän. Renoveringsbidrag 2016 och Nyländsk Aftongala 2015!Läs mera »
20.08.2015 kl. 16:15

Bulletinen 8/2015

UF-sommarevenemang helsida i HBL. Deadline för tidningarnas sommarbilagor. Drop-in webbsida verkstad. Ansök om aktiveringspengar för evenemang under Föreningsfestivalen. Utvecklingsdagarna för kulturellt ungdomsarbete.Läs mera »
21.04.2015 kl. 16:25

Bulletinen 6/2015

Dags att lämna in föreningsstatistiken, Anmäl dig till NSU dagen, FöreningsfestivalenLäs mera »
30.03.2015 kl. 15:07

Bulletinen 5/2015

Vårmötes tillägg; behandling av UF-stiftelseinitiativet, Repetitionskurs för ordningsvakter, ansök om teaterproduktionsstöd av FSU och Teaterkalaset 2015.Läs mera »
20.03.2015 kl. 19:56

NSU Musikcentrum

NSU startar musikcentrumLäs mera »
12.02.2015 kl. 15:25

Bulletinen 1/2015

Läs om NSU dagen med temat "Pengar och Synlighet", ny styrelse 2015 och Svenskfinlands första ukulelefestivalLäs mera »
15.01.2015 kl. 12:49