Styrelsen

Styrelseordförande:
Börje Henriksson
Tfn: 050-3798782

Ordinarie styrelsemedlemmar:
Kjell Westerholm (ÖNUF och Tessjö-Marby-Kulla uf) 2016-17
Maria Sjöroos (EBUF) 2016-17
Ann-Christin Ingman (HTU) 2016-17
Johan Isaksson (SUF och Norra Sibbo uf) 2017-18
Jörgen Backman (BUF och Drägsby-Tjusterby hf) 2017-18
Heidi Jousmaa (VNUR) 2017-18

Suppleanter:
Jon Jakobsson (HTU) 2016-17
Jonas Randers (ÖNUF och Liljendal uf) 2016-17
Jarl Åkerlund (EBUF) 2016-17
Annika Gustafsson (VNUR) 2017-18
Simon Djupsjöbacka (HTU) 2017-18
Christian Starck (HTU) 2017-18