Styrelsen

Styrelseordförande:
Börje Henriksson
Tfn: 050-3798782

Ordinarie styrelsemedlemmar:

Kristian Pennala (HTU)
Christina Mickos (ÖNUF)
Maria Sjöroos (EBUF) 
Ann-Christin Ingman (HTU) 
Jörgen Backman (BUF och Drägsby-Tjusterby hf) 
Heidi Jousmaa (VNUR) 

Suppleanter:
Annika Gustafsson (VNUR) 
Hans Selenius (HTU)
Iwe Ekström (EBUF)

Kjell Westerholm (ÖNUF och Tessjö-Marby-Kulla uf)

Per-Erik Bergström (KNUF)