De Nyländska föreningarnas ekonomi och Corona-pandemin

17.04.2020 kl. 12:35
NSU gör en kartläggning om hur de Nyländska föreningarnas ekonomi
påverkas av Corona-pandemin. De sammanställda svaren delar vi vidare
till Svenska Kulturfonden. Vi behöver era svar senast den 24.4.

Svara på vår webbenkät här nedan eller skicka era svar per e-post till kansliet@nsu.fi

 

 

Ni kan också mejla svaren på frågorna nedan till kansliet@nsu.fi.

 

0. Namn, telefon och e-post

1. Föreningens namn och föreningshuset

2. Hur mycket driftskostnader har föreningen i genomsnitt per månad?

3. Hur mycket intäkter har fallit bort i sedan medlet av mars i
genomsnitt per månad? Uthyrningsintäkter m.m.

4. Hur stor andel av intäkterna är kommunala hyror?

5. Vad är er prognos av förväntat bortfall av intäkter i genomsnitt per månad under sommarmånaderna om undantagsförhållandet fortsätter?


Tack för er medverkan!