Kallelse till höstmöte

01.11.2023 kl. 10:59
Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till höstmöte onsdagen den 15 november 2023 klockan 18.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1, Helsingfors.

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till höstmöte onsdagen den 15 november 2023 klockan 18.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1, Helsingfors.


Deltagande i mötet kan även ske med hjälp av datakommunikation där medlemmarna kan delta i mötet genom videokonferensprogrammet google Meet:

Videosamtalslänk: https://meet.google.com/vji-tyeg-yki


På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden.

På förbundsmötet äger varje lokalförbund och förening som är direkt anslutna till NSU rätt att med två befullmäktigade delegater utöva rösträtt, vilka vardera har en röst.

 

Fullmakt pdf

Fullmakt doc

Agenda pdf

Verksamhetsplan 2024

Budget 2024