KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

14.10.2022 kl. 15:35
Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till höstmöte onsdagen den 23 november 2022 klockan 18.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1, Helsingfors.

På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden.

På förbundsmötet äger varje lokalförbund och förening som är direkt anslutna till NSU rätt att med två befullmäktigade delegater utöva rösträtt, vilka vardera har en röst.


Videosamtalslänk: https://meet.google.com/ypt-unmm-whv
 

Helsingfors den 14 oktober 2022

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f.

BILAGOR:

Bilaga: Agenda

Budget 2023

Verksamhetsplan 2023

FULLMAKT

 

NSU vår- och höstmöte

NSU vårmöte hålls 21.3.2023 och NSU höstmöte hålls 15.11.2023Läs mera »

Bulletinen 1/2023

Renoveringsbidrag, digital träff för teatrarna, medlemstatsistikenLäs mera »