KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 2013

Kallelse till Höstmöte 20.11.2013
Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till höstmöte onsdagen den 20 november 2013 klockan 18.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1, Helsingfors. På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden.

På förbundsmötet äger varje lokalförbund och förening som är direkt anslutna till NSU rätt att med två befullmäktigade delegater utöva rösträtt, vilka vardera har en röst.

Helsingfors den 17 oktober 2013

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f.

Bilagor;
1. Kallelse
2. Agenda
3. Fullmakt