Ansöka om medlemskap i NSU

13.03.2012 kl. 12:56
En registrerad förening får ansöka om medlemskap

En registrerad förening får ansöka om medlemskap. Medlemskap ansöks genom föreningens styrelsebeslut.

Gör så här:

Skicka protokollet (eller protokollsutdraget) från styrelsemötet med beslut om ansökning.

Sänd även en skriftlig ansökan undertecknad av personer med namnteckningsrätt i föreningen jämte bilagorna; verksamhetsplan, budget, stadgar, kopia av utdrag ur föreningsregistret och kontaktpersonens uppgifter till NSU. Sänd även årsberättelse och bokslut (ifall dessa finns tillhanda). 

Skicka ansökan jämte bilagorna till: 

Nylands Svenska Ungdomsförbund
Nylandsgatan 17 B 27
?00120 Helsingfors?

Christoffer Isaksson

NSU vårmöteshandlingar

21.03.2023 kl. 12:38

Kallelse till vårmöte

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till vårmöte tisdagen den 21 mars 2023 klockan 18.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1, Helsingfors. Läs mera »
21.02.2023 kl. 18:34

Städning av lokal under corona-pandemin

Vid uthyrningar av föreningshuset kan det vara skäl att tänka på städansvarsfråganLäs mera »
17.08.2020 kl. 13:29

NSU höstmöte 27.11.2019

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas till höstmöte onsdagen den 27 november 2019 klockan 18.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1, Helsingfors.Läs mera »
26.11.2019 kl. 12:56

Ansökan om föreningshusrenoveringsbidrag

Ansökningstiden för renoveringsbidrag för föreningshus börjar. Ansökan ska lämnas in senast den 30. september 2019 i Finlands Hembygdsförbunds elektroniska ansökningstjänst.Läs mera »
30.08.2019 kl. 10:25