Ansöka om medlemskap i NSU

13.03.2012 kl. 12:56
En registrerad förening får ansöka om medlemskap

En registrerad förening får ansöka om medlemskap. Medlemskap ansöks genom föreningens styrelsebeslut.

Gör så här:

Skicka protokollet (eller protokollsutdraget) från styrelsemötet med beslut om ansökning.

Sänd även en skriftlig ansökan undertecknad av personer med namnteckningsrätt i föreningen jämte bilagorna; verksamhetsplan, budget, stadgar, kopia av utdrag ur föreningsregistret och kontaktpersonens uppgifter till NSU. Sänd även årsberättelse och bokslut (ifall dessa finns tillhanda). 

Skicka ansökan jämte bilagorna till: 

Nylands Svenska Ungdomsförbund
Nylandsgatan 17 B 27
?00120 Helsingfors?

Christoffer Isaksson

Bulletinen 3/2013

KALLELSE TILL VÅRMÖTE 2013 + HANDLINGAR, teaterstatistiken och produktionsstöd.Läs mera »
20.02.2013 kl. 15:08

NSU: s medlemsfaktura 2012 och uppdatering av styrelseuppgifterna

NSU: s medlemsfaktura 2012 och anvisningar för uppdatering av styrelseuppgifterna på den elektroniska rapporteringsblanketten.Läs mera »
02.10.2012 kl. 11:41

Bulletinen 12/2012

Kallelse till höstmöte 2012, Höstmötesagenda och Fullmakt. NSU dagen och gratis IT-stöd!Läs mera »
01.10.2012 kl. 13:30

Bulletinen 10/2012

Bidrag för teatersymposium, Renoveringsbidrag för uf-hus, produktionsstödet m.m.Läs mera »
04.09.2012 kl. 15:10

Bulletinen 8/2012 (Nytt layoutverktyg för webbsajten!)

I den nya sidmallen kan medlemsföreningarna fritt ändra på disposition, färger, tecken, banner och bakgrund på sin webbsajt.Läs mera »
07.06.2012 kl. 14:11