Ungdomsföreningsrörelsens 125-årsjubileum

04.02.2013 kl. 14:39
Den första svenskspråkiga ungdomsföreningen, Malax Uf, grundades år 1888 och ungdomsföreningsrörelsen som helhet firar 125-årsjubileum i år.

Den första svenskspråkiga ungdomsföreningen, Malax Uf, grundades år 1888 och ungdomsföreningsrörelsen som helhet firar 125-årsjubileum i år.

Jubileumsdagen arrangeras 23.3.2013 i Österbotten. Dagsfesten ordnas på Malax Uf:s föreningshus Bygdegården och inleds kl. 13:00. Programmet på festen tecknar rörelsens mångfald och innehåller sång, dans, teater, tal och premieringar. Statsmaktens hälsning framförs av justitieminister Anna-Maja Henriksson.
Kvällsfesten hålls i Karperö Uf:s nybyggda föreningshus och inleds kl. 19:00. Till programmet hör levande musik, mingel och middag. Kvällsfestens deltagaravgift är 35 € / person(inkluderar transport Vasa-Karperö-Vasa, mat och dryck, program).


Adresser till festplatserna
• Dagsfesten: Malax Uf, Bygdegården i Malax, Köpingsvägen 18, 66100 Malax
• Kvällsfesten: Karperö Uf, Karperö allaktivitetshus, Karperövägen 526, 65630 Karperö


Anmälan senast 8.3.2013
Anmälan till Jubileumsfestligheterna sker via FSU:s webbsida: www.fsu.fi, senast den 8.3.2013. Man kan även anmäla sig per e-post till fsu@fsu.fi. Kvällsfestens deltagaravgift betalas senast 8.3.2013 till FSU:s konto
Fi 27 4055 1120 0008 68. Anteckna vänligen deltagarnas namn i meddelandefältet vid betalning.


Transporter under jubileumsdagen
FSU arrangerar busstransport Vasa-Malax-Vasa för Dagsfesten och Vasa-Karperö-Vasa för Kvällsfesten. Meddela vänligen i samband med anmälan om du vill åka med denna buss, annars kan arrangörerna inte garantera att det finns tillräckligt med bussplatser.


Övernattning
För långväga gäster finns möjlighet till inkvartering på  Sokos Hotel Vaakuna i Vasa.  De som behöver inkvartering, sköter själv bokningen till hotellet senast 1.3! Nämn vid bokningen; Finlands Svenska Ungdomsförbund / jubileumsfest, för erhållande av reducerat pris. Alla betalar själv inkvarteringen! Kontakt till hotellet, tfn 06-212 4113, e-post: sales.vaasa@sokoshotels.fi.


Transporter till Österbotten
NSU/Nyland och ÅUF/Åboland arrangerar gruppresor till Österbotten om tillräckligt med intresse finns för deltagande i festligheterna. Kontakta dessa landskapsförbunds kanslier senast 8.3!


Uppvaktningar
Det ordnas inga uppvaktningar i samband med Jubileumsfesten. Eventuella hågkomster riktas i form av en inbetalning till den jubileumsåret till ära instiftade  Fonden för UF-verksamhet vars kontonummer hittas på FSU:s webbsida - information om 125-årsjubileet.

Information
Information och anmälning via FSU:s webbsida; www.fsu.fi


Välkommen!

Christoffer Isaksson

Bulletinen 3/2013

KALLELSE TILL VÅRMÖTE 2013 + HANDLINGAR, teaterstatistiken och produktionsstöd.Läs mera »
20.02.2013 kl. 15:08