Journalistikkurs

20.03.2014 kl. 09:43
Är du mellan 16 och 29 år gammal?
Tycker du om att skriva? Då skall du titta hit!

Journalistikkurs

Nylands svenska ungdomsförbund och Finlands AITA/IATA-center ordnar i samarbete med Ung Kultur en gratis journalistikkurs för ungdomar. Kursen ordnas under veckoslutet 9-11.5 på Borgå folkakademi och inkluderar inkvartering och måltider. Föreläsare: Stefan Holmström, chefredaktör för Östra Nyland. 

Anmäl dej här. Deltagarantalet är begränsat. Vi vill ha din anmälan senast den 25.4, varefter deltagarna väljs.

Christoffer Isaksson

Bulletinen 6/2014

UF sommarevenemang - helsida i HBL, sista anmälningsdagen för Nyländsk Afton 2014, de sista DJ-kursgångerna på hösten, journalistikkurs och ordkonst.Läs mera »
06.05.2014 kl. 14:53

Bulletinen 5/2014

UF sommarevenemang helsida i HBL, Ordkonstverkstäder, DJ-kurser och Musikklubb för barn.Läs mera »
06.05.2014 kl. 14:49

Bulletinen 4/2014

Nu är det dags att fylla i rapportblanketten för året 2013! Se anvisningar här.Läs mera »
01.04.2014 kl. 11:52

Ordkonst

Nylands Svenska Ungdomsförbund ordnar igen ordkonstverkstäder för 9-12 åringar på BygdehemmetLäs mera »
20.03.2014 kl. 09:45