Kallelse till vårmöte

01.03.2022 kl. 10:26
Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till vårmöte onsdagen den 30 mars 2022

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till vårmöte onsdagen den 30 mars 2022 klockan 18.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1, Helsingfors.
(Ifall Bygdehemmets golvreparation är pågående måste mötet flyttas till annan lokal. Vi sänder i så fall info per e-post, samt meddelar om flytten på webbsajten nsu.fi.)

Deltagande i mötet även med hjälp av datakommunikation där medlemmarna får delta i mötet genom videokonferensprogrammet Google Meet.
Videosamtalslänk: https://meet.google.com/aqu-pcry-skvPå vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden. På förbundsmötet äger varje lokalförbund och förening som är direkt anslutna till NSU rätt att med två befullmäktigade delegater utöva rösträtt, vilka vardera har en röst.
 

Helsingfors den 1 mars 2021

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f.

Bilagor:

FULLMAKT

FÖREDRAGNINGSLISTA

Länk till Årsberättelse och Bokslut 2021

Christoffer Isaksson

NSU vårmöteshandlingar

21.03.2023 kl. 12:38

Kallelse till vårmöte

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till vårmöte tisdagen den 21 mars 2023 klockan 18.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1, Helsingfors. Läs mera »
21.02.2023 kl. 18:34

Städning av lokal under corona-pandemin

Vid uthyrningar av föreningshuset kan det vara skäl att tänka på städansvarsfråganLäs mera »
17.08.2020 kl. 13:29

NSU höstmöte 27.11.2019

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas till höstmöte onsdagen den 27 november 2019 klockan 18.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1, Helsingfors.Läs mera »
26.11.2019 kl. 12:56

Ansökan om föreningshusrenoveringsbidrag

Ansökningstiden för renoveringsbidrag för föreningshus börjar. Ansökan ska lämnas in senast den 30. september 2019 i Finlands Hembygdsförbunds elektroniska ansökningstjänst.Läs mera »
30.08.2019 kl. 10:25