Kallelse till vårmöte

01.03.2022 kl. 10:26
Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till vårmöte onsdagen den 30 mars 2022

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till vårmöte onsdagen den 30 mars 2022 klockan 18.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1, Helsingfors.
(Ifall Bygdehemmets golvreparation är pågående måste mötet flyttas till annan lokal. Vi sänder i så fall info per e-post, samt meddelar om flytten på webbsajten nsu.fi.)

Deltagande i mötet även med hjälp av datakommunikation där medlemmarna får delta i mötet genom videokonferensprogrammet Google Meet.
Videosamtalslänk: https://meet.google.com/aqu-pcry-skvPå vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden. På förbundsmötet äger varje lokalförbund och förening som är direkt anslutna till NSU rätt att med två befullmäktigade delegater utöva rösträtt, vilka vardera har en röst.
 

Helsingfors den 1 mars 2021

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f.

Bilagor:

FULLMAKT

FÖREDRAGNINGSLISTA

Länk till Årsberättelse och Bokslut 2021

Christoffer Isaksson

NSU vår- och höstmöte

NSU vårmöte hålls 21.3.2023 och NSU höstmöte hålls 15.11.2023Läs mera »
07.03.2023 kl. 12:28

Kallelse till vårmöte

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till vårmöte tisdagen den 21 mars 2023 klockan 18.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1, Helsingfors. Läs mera »
21.02.2023 kl. 18:34

Höstmöte 24.11

20.11.2021 kl. 13:10

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till höstmöte onsdagen den 25 november 2020 kl. 18.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1, Helsingfors.Läs mera »
09.11.2020 kl. 16:50