"Den fastspända flickan" är en turnépjäs. Åldersrekommendation 15 år och uppåt. Bokningar: kansliet@nsu.fi eller tfn 0500-616933.

Hon är Nora. Flickan som hamnar snett i vårdsystemet. Flickan vars önskemål gång på gång lämnas obeaktade. Flickan som råkar ut för mer än du kan tänka dig. Flickan som kämpar. Som är smart. Modig. Ung. Sårbar.

Hon kunde vara din kompis. Din dotter. Ditt barnbarn. Din elev. Du.

"Den fastspända flickan" är en verklighetsbaserad berättelse om en människa som inte får den hjälp hon behöver från de instanser som finns till för att skydda oss. Det är en hjältehistoria, en mörk berättelse som ändå kan inge hopp – i och med att det handlar om en människa som trots alla svårigheter kommer på fötter.
Föreställningen baserar sig på en radiodokumentär gjord av Daniel Velasco, Sveriges Radio P1 Dokumentär.

 
Bokning: kansliet@nsu.fi eller tfn 0500-616933
Föreställningen turnerar hösten 2017 och hösten 2018.

Regi: Anja Bargum
Medverkande: Lidia Bäck, Maria Helander
Ljud och scenografi: Markus Packalén
Dramatisering: Anja Bargum och arbetsgruppen
Dramaturgisk hjälp: Sofia Aminoff och Nina-Maria Häggblom
Publikarbete: Maria Helander
Affisch: Sanna Hoang, Victor Bäck
Producent: Nylands svenska ungdomsförbund, NSU.