Bulletinen 3.2012 / Kallelse till vårmöte

20.02.2012 kl. 21:31
Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till vårmöte onsdagen den 21 mars 2012 klockan 18.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1 , Helsingfors.
På vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Klicka på länken: Bulletinen 3.2012 / Kallelse till vårmöte

Klicka på länken: Fullmakt för vårmöte

Klicka på länken: Föredragningslista

Klicka på länken: Bokslut 2011

Klicka på länken: Årsberättelse 2011

Christoffer Isaksson

Bulletinen 6/2012

NSU: s helsida i HBL om UF sommarvevenemang. Sommarteaterinformation i tidningen PS.Läs mera »
02.05.2012 kl. 10:48

Ansöka om medlemskap i NSU

En registrerad förening får ansöka om medlemskapLäs mera »
13.03.2012 kl. 12:56

Ansöka om förtjänsttecken

Blankett för ansökning om NSU:s förtjänstteckenLäs mera »
13.03.2012 kl. 12:41

Bulletinen 1/2012 / Anvisningar för den elektroniska rapporteringsblanketten

Anvisningar för uppdatering av föreningsuppgifter på den elektroniska rapporteringsblanketten och info om teaterstatistikenLäs mera »
10.02.2012 kl. 12:25