Ansöka om medlemskap i NSU

13.03.2012 kl. 12:56
En registrerad förening får ansöka om medlemskap

En registrerad förening får ansöka om medlemskap. Medlemskap ansöks genom föreningens styrelsebeslut.

Gör så här:

Skicka protokollet (eller protokollsutdraget) från styrelsemötet med beslut om ansökning.

Sänd även en skriftlig ansökan undertecknad av personer med namnteckningsrätt i föreningen jämte bilagorna; verksamhetsplan, budget, stadgar, kopia av utdrag ur föreningsregistret och kontaktpersonens uppgifter till NSU. Sänd även årsberättelse och bokslut (ifall dessa finns tillhanda). 

Skicka ansökan jämte bilagorna till: 

Nylands Svenska Ungdomsförbund
Nylandsgatan 17 B 27
?00120 Helsingfors?

Christoffer Isaksson

Bulletinen 6/2012

NSU: s helsida i HBL om UF sommarvevenemang. Sommarteaterinformation i tidningen PS.Läs mera »
02.05.2012 kl. 10:48

Ansöka om förtjänsttecken

Blankett för ansökning om NSU:s förtjänstteckenLäs mera »
13.03.2012 kl. 12:41

Bulletinen 3.2012 / Kallelse till vårmöte

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till vårmöte onsdagen den 21 mars 2012 klockan 18.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1 , Helsingfors. På vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden.Läs mera »
20.02.2012 kl. 21:31

Bulletinen 1/2012 / Anvisningar för den elektroniska rapporteringsblanketten

Anvisningar för uppdatering av föreningsuppgifter på den elektroniska rapporteringsblanketten och info om teaterstatistikenLäs mera »
10.02.2012 kl. 12:25