Bulletinen 12/2012

01.10.2012 kl. 13:30
Kallelse till höstmöte 2012, Höstmötesagenda och Fullmakt. NSU dagen och gratis IT-stöd!

Kallelse till Höstmöte

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till höstmöte onsdagen den 14 november 2012 klockan 18.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1, Helsingfors. På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden.

På förbundsmötet äger varje lokalförbund och förening som är direkt anslutna till NSU rätt att med två befullmäktigade delegater utöva rösträtt, vilka vardera har en röst.

Helsingfors den 27 september 2012

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f.

Föredragningslista höstmöte

Fullmakt för höstmöte i word.doc format
Fullmakt för höstmöte i pdf format

Läs Bulletinen 12/2012. Kallelse till höstmöte, NSU dagen och gratis IT-stöd!:

Klicka på länken: Bulletinen 12/2012

Christoffer Isaksson

Bulletinen 13/2012

NSU arrangerar gratis busstransport och bjuder 20 nyländska UF-teaterpersoner till Teatersamlingen i Åbo 17.11Läs mera »
26.10.2012 kl. 16:04

Ung Kulturs nya svenska bloggare

Sebastian Lindström som deltog i journalistkursen som NSU, i samarbete med Ung Kultur arrangerade på våren, har blivit vald till Ung Kulturs nya svenska bloggare! Läs mera »
10.09.2012 kl. 12:17

Bulletinen 9/2012

Kul och ful marknadsföring, NSU dagen och ordförandeträff. Nyländsk Afton och frågesport.Läs mera »
20.08.2012 kl. 10:58

Journalistkurs 20-22 april 2012 i S:t Michel

Den 20 april steg 15 förväntansfulla ungdomar och 2 ivriga ledare på en buss i Helsingfors som skulle ta oss till S:t Michel Läs mera »
03.05.2012 kl. 10:32